παράδοση στην καλή φέτα
Εφαρμόζουμε τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας...

Πιστοποιήσεις


Κατα την παραγωγή και αποθήκευση των προϊόντων μας στις παραπάνω εγκαταστάσεις, από την πρώτη υλη έως και τα τελικά προϊόντα πριν διατεθούν στον καταναλωτή, εφαρμόζονται τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:
1. H.A.C.C.P συμφώνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416

2. ISO 9001:2000 / ΕΝ ΙSO 9001:2000

3. I.F.S. (International Food Standard) - Higher level of IFS (VERSION 4 )

4. ISO 22000. Δείτε την Φωτογραφία


ISO 22000

Γαλάτιστα Χαλκιδικής , Τ.Κ. 630 73
Τ. 23710 31357, F. 23710 31231

active³ 4.7 · © 2000 - 2007 IPS Ltd · Όροι χρήσης